به نقل از رجا نیوز

در برنامه ديروز مردم ايران سلام كه از شبكه 2 سيما پخش شد، دكتر ذاكر اصفهاني مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك با اشاره به تخريب هايي كه در رسلانه هاي داخلي و خارجي عليه دولت نهم صورت مي گيرد تاكيد كرد: عليرغم حجم سنگين خدمات دولت نهم در حوزه هاي مختلف كه در برخي موارد از افتخارات منحصر به فرد دوره فعلي است متاسفانه كار تخريب دولت به صورت سازماندهي شده شكل مي گيرد و سعي در ناكارآمد نشان دادن دولت دارند.

 

در ادامه آقاي معتضد كه از مورخان برجسته و داراي 103 تاليف مي باشد، گفت: من از منتقدان آقاي احمدي نژاد هستم ولي ايشان را خيلي دوست دارم. چون مهربان و پرشور است. پادشاهان ايراني در دوره استبداد از شيراز پايين نمي رفتند و اين حالت ابهتي دارد كه مي گويد گوش مي كشم خيلي خوب است. شما مطمئن باشد هيچ كودتاي داخلي عليه ايشان نيست. صحبت هايي كه آقاي احمدي نژاد مي كند غرور آميز است و اشك در چشمان من جمع مي شود . وقتي مي گويد كه ايران شيري است كه با دم آن بازي نكنيد اين جمله خيلي ارزنده است. الان در اين مملكت هيچ اختناقي نيست و هيچگونه تذكري به ما داده نمي شود. حتي در مميزي كتاب هم برخي موارد اخلاقي است كه بسيار مودبانه تذكر داده مي شود. اين سفرهاي استاني كه مي روند فوق العاده است ميان مردم مي روند، نميترسند كه ترور شوند.

 

 يك از روزنامه هاي قبلي كه الان در نمي آيد براي خوش خدمتي نوشته بود: چرا اين قدر ميان مردم مي روند در حالي كه اين براي مردم جالب و ارضاء كننده است كه رئيس جمهور را در كنارشان     مي بينند. احمدي نژاد تنها رئيس جمهوري است كه من تا آخر صحبت هايس را گوش مي كنم. مخصوصاً موقعي كه با صداي گرفته و خستگي صحبت مي كند. اين رئيس جمهور آهنگر زاده است و از ميان مردم آمده است.

نوشته شده توسط مسعود فروغی در ساعت 20:20 | لینک  |